","author":"

Ämnesövergripande projekt tog elever till Bryssel

För några veckor sedan besökte klass SA15-Internationell på Samhällsvetenskapsprogrammet Bryssel på sin årliga studieresa. Temat för resan var "Från medeltid till nutid".

Ett ämnesövergripande projekt

Studieresan, som årligen ägt rum i över 15 år, är ett ämnesövergripande projekt där vi förstår teorin i praktiken. Under förarbetet innan resan har eleverna läst boken På västfronten intet nytt för att knyta an till besöket i staden Ypres i Flandern där flera blodiga strider ägde rum under första världskriget. Besöket innefattade också besök i bevarade skyttegravar för att förstå de livsöden som eleverna i förväg tagit del av genom romanläsningen. Resan innehöll även ett besök i arbetslägret Fort Breendonk från andra världskriget samt medeltidsstaden Brygge.

Besök på Europaparlamentet

I Samhällskunskap 3 har eleverna förberett sig i att studera EU:s integration och utveckling inför besöket på Europaparlamentet. Som en del av besöket får eleverna delta i ett EU rollspel. I rollspelet blev eleverna indelade i politiska grupper som europaparlamentariker i syfte att lära hur förhandling och samarbete fungerar i frågor som rör hela EU. Vi fick också en rundtur i europaparlamentets huvudbyggnad och ett möte med den svenske parlamentarikern Christoffer Fjellners medarbetare. Vi avslutade med ett besök på Parlamentarium som är ett interaktivt museum där eleverna ytterligare fick lära sig hur europeisk integration utvecklats.