","author":" ","author":" ","author":"

Naturelever på utbytesresa i Portugal

Just nu befinner sig elever och lärare från Aranäsgymnasiets naturvetenskapliga program på en utbytesresa i Povoa do Varzim, Portugal.

Mötet är ett så kallat ERASMUS+-projekt och handlar om klimatet och klimatförändringarna i världen. Fokus för diskussionerna är hur energi och energiproduktionen påverkar klimatet.

Med på mötet i Portugal är, förutom deltagare från Aranäsgymnasiet och en portugisisk skola, också elever och lärare från skolor i Belgien och Turkiet. Under veckan sker studiebesök och exkursioner, laborativt arbete och sociala- och kulturella aktiviteter som till exempel fotboll och sightseeing in Porto.

- Eleverna tycker det är roligt att träffa ungdomar från andra delar av Europa och intressant att besöka en annan skola och en annan kultur, säger Anna Wallergård, lärare på Naturvetenskapsprogrammet.

Läs mer om projektet Erasmus+