Foto: Annika Söfelde

Teknikeleverna levererar

I onsdags var det Grande finale för teknikettorna när de redovisade sitt Ekstaprojekt. Eleverna visade slutresultatet av sina förslag till gemensamhetsytorna på Kolla trygghetsboende 65+.

Vi var många i publiken som fick ta del av intressanta och mycket proffsigt framförda redovisningar.

Från skolan vill vi passa på att tacka våra samarbetspartners Eksta Bostads AB, Andersson & Hultmark AB, Erlandsson Bygg AB samt Arkitekterna Krook & Tjäder. Samarbete av detta slag tillför så mycket till den ordinarie undervisningen och på sikt blir förhoppningsvis många av våra elever era framtida kollegor.