Vårdelever visade upp en attraktiv yrkesutbildning

Lärare och skolledning från Meka Eskole, Elgoibar i Spanien har besökt Aranäsgymnasiet och Kungsbacka i ett internationellt utbyte.

Gymnasieeleverna på Vård- och omsorgsprogrammet visade bland annat upp hur de samverkar i sin utbildning med Kolla äldreboende. De spanska gästerna fick ta del av hur eleverna arbetar tillsammans med de äldre kring olika aktiviteter som till exempel handmassage, allsång och sittgympa.

- Besökarna har fått delta i skolans vårdlektioner för att få en förståelse för vår pedagogik och hur vi arbetar entreprenöriellt och internationellt för en attraktiv yrkesutbildning, säger Kristina Fowelin, lärare på Vård- och omsorgsprogrammet.