Individuella val 2017/18

Ditt individuella val omfattar 200 poäng. Du läser dina val i åk 2 (100p) och åk 3 (100p). På Samhällsvetenskapsprogrammet läser du 200 p i åk 3. Kurserna är förlagda i olika block för att inte krocka med varandra.

Om du väljer att läsa språk som individuellt val påbörjar du som regel dina språkstudier redan i årskurs 1. På SA-programmet läser du 200 p språk obligatoriskt och på NA-programmet 100 p.

Det är viktigt att du tänker igenom dina val noga och tar reda på kursens innehåll. Ditt val ligger till grund för vilka kurser som blir av. Vi startar inte kurser med för få antal elever. I början av vårterminen i årskurs 1 och 2 gör du dina val.

Kurskod Poäng Kurs
HÄLBAN0 100 Barnhälsovård
BILBIL01a 50 Bild och form 1a1
BILBIL01b
100
Bild och form 1b
CADCAD01
50
CAD 1
CADCAD02 50 CAD2
DASDAO0
100
Dansorientering
DESDES01
100
Design 1
PEGDRA0 100 Dramapedagogik
ENGENG06
100
Engelska 6
ENGENG07
100
Engelska 7
ENGENG07
100
Engelska 7 (Cambridge)
MUSENS01S
100
Ensemble 1 - Pop och rockgrupp
ENTENR0
100 
Entreprenörskap
FIOFIO01
50
Filosofi 1
FOTFOT01
100
Fotografisk bild 1
FOTFOT02
100
Fotografisk bild 2
FÖRFÖR01
100
Företagsekonomi 1
FYSFYS03 100 Fysik 3
HISHIS01a2 50
Historia 1a2
HISHIS02 100 Historia 2
IDRIDO01 100 Idrott och hälsa 1 - specialisering
IDRIDO02 100 Idrott och hälsa 2 - specialisering
IDRIDR02 100 Idrott och hälsa 2
HÄLKOM0 100 Komplementärmedicin
MUSKÖS01 100 Körsång 1
LATLAT01 100 Latin 1
LEDLED01 100 Ledarskap och organisation
MATMAT02a 100 Matematik 2a
MATMAT02b 100 Matematik 2b
MATMAT03b 100 Matematik 3b
MATMAT04 100 Matematik 4
MATMAT05 100 Matematik 5
MATMAT00S 100 Matematik specialisering
HÄLMEN0 100 Mental träning
MUSMUS0 100 Musik
MÄSMÄN0 100 Människans säkerhet
NAKNAK02 100 Naturkunskap 2
PEDPEG0 100 Pedagogiskt ledarskap
JURPRI0
100
Privatjuridik
PRRPRR01 100 Programmering 1
PRRPRR02 100 Programmering 2
PSKPSY01 50 Psykologi 1
PSKPSY02a 50 Psykologi 2a
PSYPSY0 100 Psykiatri
SVERET0 100 Retorik
SAMSAM02 100 Samhällskunskap 2
TEASCE01 100 Teater - Scenisk gestaltning 1
WEBWEU01 100 Webbutveckling 1

Språkval - Moderna språk

MODFRE01 100 Franska 1   
MODFRE02 100 Franska 2
MODFRE03 100 Franska 3
MODFRE04 100 Franska 4
MODFRE05 100 Franska 5
MODITA01 100      
Italienska 1                              
MODITA02 100 Italienska 2
MODITA03 100 Italienska 3
MODRUS01 100 Ryska 1
MODSPA01 100 Spanska 1
MODSPA02 100 Spanska 2
MODSPA03 100 Spanska 3
MODSPA04 100 Spanska 4
MODSPA05 100 Spanska 5
MODGER01 100 Tyska 1
MODGER02 100 Tyska 2
MODGER03 100 Tyska 3
MODGER04 100 Tyska 4
MODGER05 100 Tyska 5