Individuellt val - egen vald idrott

Du läser på ett nationellt program och viker ditt individuella val för egen vald idrott. Du får samma behörighet som övriga elever på ditt program.

Du läser kurserna idrott och hälsa 1 - specialisering och idrott och hälsa 2 - specialisering. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 - specialisering för att sedan välja något annat individuellt val.

Träningen bedrivs på föreningsnivå. Du väljer en idrott som du genomför på din fritid som till exempel ridning, innebandy, judo, fäktning, golf eller volleyboll. Du bestämmer själv träningstid med din klubbtränare. Den kursansvarige läraren har löpande kontakt med föreningstränaren. 

De teoretiska delarna genomförs på onsdagar i skolan och innehåller bland annat träningslära, kost och hälsa, idrottsskador och etik och moral. 

Vid bedömningstillfället sätter den kursansvarige läraren ditt betyg tillsammans med din föreningstränare. 

Kontakta gärna

Iréne Wahlström
0300-83 40 00
irene.wahlstrom@kungsbacka.se