Administration

Administratör
Ing-Britt Nilsson
0300-83 33 07
ing-britt.nilsson@kungsbacka.se

Administratör
Emma Ottosson
0300-83 33 05
emma.ottosson@kungsbacka.se

Administratör
Johanna Friberg
0300-83 33 04
johanna.friberg@kungsbacka.se

Enhetschef skolservice
Jessica Dunhäll
0300-83 35 08
jessica.dunhall@kungsbacka.se

Intendent
Björn Möller
0300-83 33 06
bjorn.moller@kungsbacka.se

Planerare
Andreas Logg
0300-83 33 02
andreas.logg@kungsbacka.se

Planerare
Danuta Påhlsson
0300-83 44 72
danuta.pahlsson@kungsbacka.se