Lärare

Läsåret 2017-2018

Under dagtid når du lärarna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se
Önskar du komma i kontakt med lärarna per telefon, kontakta kommunens kundcenter 0300-83 40 00

Namn

Sign namn@kungsbacka.se
Abelsson, Eleonore EAb eleonore.abelsson
Andersson, Elenor EAn elenor.andersson
Andersson, Gina GIa gina.andersson
Andersson, Johanna JAn johanna.andersson
Andersson, Kjell KAd kjell.andersson
Angelbäck, Staffan SAn staffan.angelback
Arturson, Hans HAr hans.arturson
Aspemyr, Anna-Karin AAr anna-karin.aspemyr
Bahadori, Vida VBa vida.bahadori
Beloukas, Elias EBs elias.beloukas
Bengtsson, Birgitta BBe birgitta.bengtsson
Berg, Sofia SBe sofia.berg
Bergqvist, Erika EBe erika.bergqvist
Bergö, Viktoria VBe viktoria.bergo
Bertilson, Jonas JBe jonas.bertilson
Björklund, Johan JBD johan.bjorklund
Blomberg, Johanna JBl johanna.blomberg
Blomgren, Mikael MBl mikael.blomgren
Borgvall, Ulrika UBo ulrika.borgvall
Brackmann Ann-Sofie ABr ann-sofie.brackmann
Brandberg, Richard RBr richard.brandberg
Brittberg, Karin KBr karin.brittberg
Brocker, Kristina KBc kristina.brocker
Budeng,
Ann-Kristin
ABu annkristin.budeng
Carlson, Lena LCn lena.carlson
Dahlström, Roland RDm roland.dahlstrom
Damgaard, Carina
CDD
carina.damgaard
Edefors, Malin MEd malin.edefors
Edén, Sara SEn sara.eden
Edvardsson, Vanessa VEd vanessa.edvardsson
Ehn White,
Ragnhild
REh ragnhild.ehn-white
Ek, Rasmus REk rasmus.ek
Eketrä, Ivar IEk ivar.eketra
Eklind, Jan JEd jan.eklind
Eklund, Joakim JEk joakim.eklund
Eliasson, Lotta LEl lotta.eliasson
Eriksson,
Ann-Kristine
AEr ann-kristine.eriksson
Erlandsson, Björn BEr bjorn.erlandsson
Florén, Ulrika
UFl ulrika.floren
Folkesson Ekström,
Patrik
PFo patrik.folkesson-ekstrom
Forslund, Maria MFo maria.forslund
Fowelin, Kristina KFo kristina.fowelin
Frisch, Axel AFr axel.frisch
Gallardo Alvarez,
Nelson
NGa nelson.gallardo-alvarez
Georgy, Louis LGe louis.georgy
Gidlund, Eva EGi eva.gidlund
Grapengiesser, Jacob JGr jacob.grapengiesser
Gårdmo,  Annie
AGå annie.gardmo
Gärtner, Agneta AGä agneta.gartner
Hanning, Lars LHa lars.hanning
Hart Sundell, Carina CHs carina.sundell-hart
Hedeberg Johanna JHe johanna.hedeberg
Hålberg Gabriella GHå gabriella.halberg
Isaksson, Mattias MIs mattias.isaksson
Johansson, Anna
AJo
 anna.johansson2@kungsbacka.se
Johansson, Matilda MJo  
Johansson, Per PJo per.johansson
Johansson, Toni TJo toni.johansson
Johansson, Veronica VJo veronica.johansson
Jotic Sandra SJc sandra.jotic
Krafft, Annica AKr annica.krafft
Lenhagen, Monika MLe monika.lenhagen
Lind, Gorm GLi gorm.lind
Lindberg, Inge ILi inge.lindberg
Lindqvist, Karin KLi karin.lindqvist
Lundqvist, Katarina KLu katarina.lundqvist
Lundström, Anneli ALm anneli.lundstrom
Lärjedal, Tommy TLä tommy.larjedal
Lönroth, Malin MLö malin.lonroth
Martinez Carlberg,
Linn
LMa linn.martinez-carlberg
Namazi, Medhi MNa medhi.namazi
Neptun, Monica MNe monica.neptun
Norfelt, Stig SNo stig.norfelt
Nyström, Magda MNy magda.nystrom
Nätterdahl, Maria MNä maria.natterdahl
Olausson, Henrik
HOl henrik.olausson
Olin, Åsa ÅOl asa.olin
Olofsson, Stefan SOl stefan.olofsson
Palmblad, Anna APd anna.palmblad
Palmqvist, Sven SPa sven.palmqvist
Pehrsson, Richard RPe richard.pehrsson
Peolsson, Linus LPe linus.peolsson
Peterson, Åsa ÅPe asa.peterson
Petrini, Anna APi anna.petrini
Pidokrajt, Narit NPi narit.pidokrajt
Pikula, Jelena JPi jelena.pikula
Rantzer, Per PRa per.rantzer
Rehnquist, Hanna HRe hanna.rehnquist
Rehnqvist, Jessica JRe jessica.rehnqvist
Reinholdsson, Eva ERe eva.reinholdsson
Rissel, Johan JRi johan.rissel
Rozenblioum, Anna ARo anna.rozenblioum
Rundahl, Maria MRu maria.rundahl
Rydén, Jens JRy jens.ryden
Sadé, Dan DSa dan.sade
Sandberg, Stefan SSg stefan.sandberg
Sanker, Ewa ESr ewa.sanker
Schreiber, Rebecca RSc rebecca.schreiber
Sikén, Petter PSi petter.siken
Sjöstrand, Kristina KSj kristina.mellander-sjostrand
Sloberg, Maj MSl maj.sloberg
Sohrabi, Fariba FASO fariba.sohrabi
Stark, Ulrika USt ulrika.stark
Ståhlgren, Helene HSt helene.stahlgren
Svanå, Anna-Carin ASv anna-carin.svana
Svensson, Anton ASn anton.svensson
Söfelde, Annika ASö annika.sofelde
Tabuteau, Tim TTu tim.tabuteau-harrison
Tagesdotter, Anna ATa anna.tagesdotter
Tengberg, Niklas NTe niklas.tengberg
Tengdahl, Charlotte CTe charlotte.tengdahl
Tengström, Johan JTe johan.tengstrom
Thorén, Monica MTh monica.thoren
Trollefur, Tina TTr tina.trollefur
Tveita, Tom TTu tom.tveita
Vilumsons, Pernilla PVi pernilla.vilumsons
Virolainen, Niklas NVi niklas.virolainen
Wahlström, Per PWa per.wahlstrom
Wallergård, Anna AWa anna.wallergard
Walton, Ruth RWa ruth.walton
Vatera, Jonas JVa  
Weiner, Anne AWe anne.weiner
Wennesjö, Stefan SWe stefan.wennesjo
Westerberg, Katharina KWe katharina.westerberg
Wikner, Kerstin KWi kerstin.wikner
Virolainen, Niklas NVi niklas.virolainen
Wågestrand, Mona MWå mona.wagestrand
Wärn, Hanna-Maria HWä hanna-maria.warn
Örnberg, Frida FÖr frida.örnberg