Gymnasial lärlingsanställning

Svensk gymnasielärling är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. I Kungsbacka erbjuds denna möjlighet på Industritekniska programmet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Elev i verkstad

Som svensk gymnasielärling delar eleven sin studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd på en verksamhet där eleven lär sig yrket. Detta innebär att eleven får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

Bakom initiativet Svensk Gymnasielärling, står företagsledaren Carl Bennet, Skolverket och Västsvenska Handelskammaren. Kungsbacka blir nu en av fem kommuner i Sverige med denna utbildningsform. Under 2017 inleds ett pilotprojekt där några få gymnasier och företag deltar däribland Kungsbacka.

Från och med hösten 2017 erbjuder Kungsbacka tio platser på Industritekniska programmet med lärlingsinriktning. Dessutom har nämnden för Vård & Omsorg bestämt att också erbjuda fem platser på Vård- och omsorgsprogrammet med lärlingsinriktning.

För mer information om gymnasial lärlingsanställning se www.svenskgymnasielarling.se

Har du frågor kontakta gärna
Lärare yrkesämnen, Tommy Johansson
0300-83 35 21
tommy.johansson@kungsbacka.se