Nationellt godkänd elitidrottsutbildning

Målsättningen med Kungsbacka elitidrottsgymnasier är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad utbildning inom handboll eller fotboll tillsammans med gymnasiestudier.

Undervisningen bygger på eleven och spelaren i centrum. Den enskilde spelaren ges möjlighet att utifrån sin egen förmåga utveckla teknik- och spetsegenskaper samt spelförståelse och speluppfattning i respektive idrott, för att kunna tillämpa dessa i matchsituation.

Träning 

 Tre träningar/undervisningstillfällen i veckan genomförs. Tränarna inom respektive idrott har den utbildningsnivå som respektive specialförbund kräver. Träning sker på förmiddagar på de idrottsplatser, planer och hallar som finns i Kungsbacka.

Som NIU-elev läser du ämnet specialidrott. I detta ämne ingår kurserna  idrottsspecialisering 1–2 och tränings- och tävlingslära 1–2, totalt 400 poäng. Genom detta upplägg kopplas teori och praktik ihop på ett tydligt sätt. Poängen tas från det individuella valet, 200 poäng och programfördjupningsdelen 200 poäng.

Program

Du väljer fritt mellan flera av de program och utbildningar som finns på Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Beda Hallbergs gymnasium.
Du kan till exempel vara handbollsspelare och gå på Hotell- och turismprogrammet vid Elof Lindälvs gymnasium eller vara fotbollsspelare och gå på Samhällsprogrammet på Aranäsgymnasiet eller Beda Hallbergs gymnasium. Valet är fritt och ditt.

Program som går att kombinera med NIU

Ekonomi

• Samhällsvetenskap

• Naturvetenskap

• Teknik

• Barn och fritid

• El och energi

• Fordon och transport

• Handel och administration

• Hotell och turism

• Industritekniska

Ansökan

Det finns ett begränsat antal platser till respektive idrott. 12 platser till fotbollsinriktningen och 16 platser till handbollsinriktningen.

Ansökan till fotbollen gör du genom att skicka in en ansökningsblankett digitalt via e-post till niclas.lindén@kungsbacka.se eller stefan.olofsson@kungsbacka.se

Du kommer att kallas till två provträningar 6 december och 11 december.

För handbollen sker ansökan via Svenska handbollsförbundets webbplats.

Obsevera att sista datum för ansökan är 1 december 2017!

Programval

När du söker program kryssar du i att du vill gå till exempel Teknikprogrammet/fotboll NIU som förstahandsval. Vill du gå Teknikprogrammet även om du inte kommer in på NIU-fotboll måste du göra ett ytterligare val där du enbart kryssar i Teknikprogrammet.

Att komma in

De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ges företräde vid urval till utbildningen. Idrottsutbildningen har en tydlig elitkaraktär där målsättningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit. Du konkurrerar med ditt betyg om platserna för att komma in på programmet som du valt.

Nyheter