Vård- och omsorgscollege Kungsbacka

Vård- och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet är certifierat som Vård- och omsorgscollege Kungsbacka. Denna certifiering är en kvalitetsgaranti, som gynnar den som studerar på Vård- och omsorgsprogrammet.

En certifierad utbildning inom Vård- och omsorgscollege betyder att arbetsgivarna har varit med och kvalitetssäkrat innehåll och upplägg så att de matchar deras behov av kompetens för framtiden. Du får en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik. 

Efterfrågan på välutbildad personal blir allt större och VO-college arbetar med att få fler sökande till våra utbildningar.  Våra handledare på praktikplatserna kommer att få utökad handledarutbildning. Du som elev får praktikplatser med kompetenta handledare.

VO-college har garanterade kvalitetskriterier som bidrar till att du blir anställningsbar i framtiden eller får en god grund för vidare studier.  Yrkesområdets status ökar.  Efter avslutat program med godkända kurser framgår det i betyget att du som studerande har studerat på ett VO-college.

I Kungsbacka samarbetar Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium, Komvux, Medlearn samt Yrkeshögskolan med arbetsgivarna Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun, Förenade Care, Kungsbacka sjukhus och fackförbundet Kommunal.