Naturvetenskapsprogrammet deltar i Erasmusprojekt

Vatten i fokus när NA-programmet och skolor från fem andra europeiska länder samarbetar i gemensamt projekt.

I våras ansökte Naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet, tillsammans med en skola på Sicilien, om pengar inom det europeiska skolsamarbetet ERASMUS+ för att genomföra ett projekt inom hållbar utveckling med fokus på vatten. Skolor från andra länder visade också sitt intresse, och nu har det blivit bekräftat att NA-programmet på Aranäsgymnasiet tillsammans med skolor från, förutom Sicilien, Grekland, Belgien, Spanien och Turkiet har blivit beviljade medel för att genomföra projektet.

Syftet med projektet är att elever på de respektive skolorna, ur ett europeiskt perspektiv, ska få en bredare förståelse för hur människan påverkar våra vattendrag, bl.a. genom föroreningar och vattenanvändning. Dessutom ska eleverna få knyta kontakter med- och besöka ungdomar i andra länder, utveckla sina språkkunskaper och sin förmåga att använda informationsteknologi. Projektet s löper under två års tid, men vi hoppas att samarbetet kommer att fortsätta även efter det.

Text: Anna Wallergård