Eleverna på Gymnasiesärskolan repeterar inför sitt julframträdande

På årets julavslutning i teatern den 19 december kommer eleverna på gymnasiesärskolan att uppträda.

Eleverna kommer att sjunga och teckna sången Återigen blir det kallt med Shirley Clamp.

För att vara väl förberedda har eleverna träffats många gånger tillsammans och övat. Vid en del tillfällen har de tränat i teatern för att bli vana vid att stå på den stora scenen och sjunga.

Hela gruppen tycker att det ska bli väldigt spännande att uppträda men de är också överens om att det är lite läskigt.

Text: Mona Wågestrand
Foto: Patrik Elvirsson