","author":"

Teknikprogrammet reser till Sydafrika

Teknikprogrammet har fått beviljade medel från Atlas partnerskap för att genomföra en planeringsresa till Swartruggens Gekombineerde skool i Sydafrika.

Två lärare, en elev och rektor för TE-programmet reser till Sydafrika i februari. Längre fram i vår kommer fyra representanter från Sydafrika till Kungsbacka och besöker elever och lärare på Aranäsgymnasiet.

Knyta kontakter

Projektet inriktar sig mot design och syftet med resan är att knyta kontakter med lärare och elever på skolan samt med lokala företag inom designområdet.

- Våra elever ges en ökad omvärldskunskap vad gäller levnadsvillkor och konsumtionsmönster i respektive länder. Förhoppningen är att projektet ska väcka nyfikenhet, entusiasm och kunskap om elevernas framtida roll som designers och tekniker samt öka kunskaperna om hur vi kan producera mijömässigt och etiskt hållbara produkter, säger Annika Söfelde, lärare på Teknikprogrammet på Aranäsgymnasiet.

Designa hållbara produkter

Den konkreta målsättningen med projektet är att försöka designa hållbara produkter som gynnar de town ships och kåkstäder som finns i nära anslutning till Swartruggen. För att kunna genomföra detta kommer man att studera och knyta kontakter med teknik- och designföretag i Afrika, men också i andra delar av världen.