En dag av inspiration

Årskurs 2 på programmet International Baccalaureate fick privilegiet att åka och besöka Sahlgrenska Cancer Center i slutet av januari.

På Sahlgrenska fick de lyssna på forskaren Martin Bergö samt följa med andra forskare under dagen för att se vad de jobbar med just nu och få en insikt på hur en vanlig arbetsdag kan se ut.

Föreläsning om antioxidanter

Dagen började med att Martin höll en föreläsning om antioxidanter och dess påverkan på celler. Föreläsningen visade och informerade han om antioxidanter och upptäckten av deras resultat.

- Man fick förståelse av hur processen går till för att kunna få fram ett konkret svar,men även att man kan ha fel i det rätta svaret, berättade en elev på programmet.

Testar teorier

Presentationen visade och förklarade hur antioxidanter i tillskott vitaminer, till exempel vitamin E, påverkar hälsan på en person med cancerceller. Att få höra detta blev man påmind om hur viktigt det är med forskning, både att upptäcka nya saker, men även hur viktigt det är att inte ta saker för givet, som i detta fall. Han visade detta genom att berätta hur han och sitt team fick testa sina teorier upprepade gånger men även hur de fick studera föregående studier för att kunna komma på en lämplig förklaring.

Indelade i grupper

Processen som görs vid framtagandet av svar som sedan publiceras till allmänheten är lång kan ta flera år att färdigställa. Processen består av; hypoteser, studerande av föregående studier, testa nya teorier och men även säkerhetsställa så att resultatet är pålitligt. Efter den fascinerande föreläsningen blev eleverna indelade i olika grupper. Varje grupp hade en forskare visade vad de gjorde på labbet och vad dess forskning gick ut på. En av forskarna heter Emil Ivarsson och han visade ett par elever hur man gjorde western blot* och vad dess uppgift är. Under väntetiden av demonstrationen förklarade Emil vad han forskar om i nuläget, vilket är hjärtproblem som uppstår av kolesterolmediciner.

Besök i labbet

Eleverna åt lunch på Sahlgrenska i deras fantastiska restaurang, maten som serverades var utsökt. Efter lunchen fick eleverna fortsätta besöket i labbet. Några elever fick även möjligheten att fråga Martin och höra på vad han forskat om och vilka framsteg som gjorts under åren. Forskningens mål är att hitta en medicin mot sjukdomen progeria.

När dagen nådde sitt slut hade mycket information tagits in och eleverna var mycket nöjda med besöket. Alla såg besöket som mycket intressant och skulle gärna vilja göra om det. Vi tackar Sahlgrenska cancer center för att IB fick möjligheten att åka dit, och ett stort tack till Martin Bergö som möjliggjorde detta besök.

 

*Western blot - används vid identifiering av proteiner med hjälp av antikroppar. Proteinerna är separerade baserat på laddning och storlek via en teknik som kallas elektrofores. Sedan överflyttas proteinerna till ett membran där antikroppar tillsätts för de specifika proteinet.

Text och foto: Rebecca Roos, IB2