Vårdelever deltog i katastrofövning

I skarpt läge hade elever från Aranäsgymnasiets vård-och omsorgsprogram förmånen att få medverka under en katastrofövning i Räddningstjänstens regi. Att få möjlighet till ett upplevelse- och inlevelsebaserat lärande i spännande miljö ökar motivationen och inlärningen hos eleverna.

Räddningstjänsten i Kungsbacka genomförde under vecka 17 en katastrofövning där elever från Aranäsgymnasiets vård-och omsorgsprogram medverkade. I fyra dagar deltog elever från årskurs två och tre som markörer i en katastrofövning där olika scenarier utspelade sig.

Eleverna som deltog var imponerade av Räddningstjänstens arbete under de olika räddningsaktionerna då de själva spelade olika roller av skadade och fastklämda personer i behov av en snabb insats.

Flera av eleverna på programmet har som mål att utbilda sig inom något blåljusyrke och läser programfördjupningar som människans säkerhet och räddningsmedicin och övningen var en stor inspiration för dem.

Eleverna hade lärorika dagar och fick ett fantastiskt bemötande av Räddningstjänstens personal, vilket förde med sig att flera elever blev styrkta i sitt yrkesval. Stort tack till Räddningstjänsten i Kungsbacka för att eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet fick förmånen att vara med om detta. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete.