Designelever arbetar med AR-teknik

Eleverna som läser designinriktningen på Teknikprogrammet samarbetar med IT-företaget Inceptive AB på Lindholmen i Göteborg.

I uppdraget ingår att ta fram appar för digitalisering av skolgården. Apparna vänder sig till grundskolan och kommer att ha ett lärande innehåll. Eleverna arbetar med så kallad Augmented reality i programvaran Unity. I AR-teknik arbetar man både med den verkliga världen och den virtuella.

- Vi har vid två tillfällen varit och besökt Inceptive, vid första träffen hade vi en gemensam workshop för att kasta fram olika idéer. Därefter har eleverna i grupper arbetat vidare med sina idéer och har av Inceptive fått utbildning i programvaran Unity, säger Annika Söfelde, lärare på Teknikprogrammet på Aranäsgymnasiet. 

Målsättningen med projektet är att ta fram tre förslag på appar med lärande innehåll som senare ska testas på någon grundskola i Kungsbacka.