Skolsköterska

Skolsköterskan bidrar till att skolans fysiska, psykiska och sociala miljö utformas så att elevernas hälsa och välbefinnande främjas.

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och verkar för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan är medicinsk resursperson i elevhälsoteamet och arbetar under Hälso och Sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Skolsköterskan erbjuder

  • Hälsosamtal i åk 1

  • Att vid behov förmedla kontakt och bistå med olika hjälpinsatser vid kroppsliga- och psykosociala problem

  • Hjälp till elever i behov av särskilt stöd

  • Enklare sjukvård

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vi har öppen mottagning måndag - fredag 8-9, 13-14. Övriga tider når du oss enklast via telefon, e-post eller sms. Alternativt ber du din mentor att förmedla en kontakt. Skolläkaren träffas efter tidsbeställning genom skolsköterskan.

 

Ulrika Andersson
0300-83 33 71
0708-23 30 93
Program: BF, ES, IB, IM, TE
ulrika.andersson@kungsbacka.se

Gunilla Bexell
0300-83 33 35
Program: BA, IM-språk
gunilla.bexell@kungsbacka.se

Amelie Jonsson (från och med 1 oktober 2018)
0300-83 33 70
0702-82 87 31
Program: NA, SA, VO, GY-SÄR
amelie.jonsson@kungsbacka.se