Lärare

Läsåret 2018-2019

Under dagtid når du lärarna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se
Önskar du komma i kontakt med lärarna per telefon, kontakta kommunens kundcenter 0300-83 40 00

Namn

Sign namn@kungsbacka.se Program
Andersson, Camilla CAn camilla.andersson6 NA
Abrahamsson, Katarina KAn katarina.abrahamsson Beda
Abelsson, Eleonore EAb eleonore.abelsson NA
Andersson, Elenor EAn elenor.andersson BF
Andersson, Gina GIa gina.andersson IM
Andersson, Johanna JAn johanna.andersson IMSPR
Andersson, Kjell KAd kjell.andersson BA
Angelbäck, Staffan SAn staffan.angelback NA
Anias Jimenez, Francisco FAj francisco.anias FAj
Arturson, Hans HAr hans.arturson ES
Aspemyr, Anna-Karin AAr anna-karin.aspemyr Beda
Bahadori, Vida VBa vida.bahadori IMSPR
Beloukas, Elias EBs elias.beloukas BF
Bengtsson, Birgitta BBe birgitta.bengtsson BF
Berg, Sofia SBe sofia.berg ES

Berggren, John

 JBn john.berggren SASA/ME
Bergö, Viktoria VBe viktoria.bergo IB
Bertilson, Jonas JBe jonas.bertilson EHT
Billman Goldsworthy Anette ABi anette.billman VO
Blomberg, Johanna JBl johanna.blomberg NA
Blomgren, Mikael MBl mikael.blomgren BA
Borgvall, Ulrika UBo ulrika.borgvall VO 
Brackmann Ann-Sofie ABr ann-sofie.brackmann NA 
Brandberg, Richard RBr richard.brandberg SA/BET 
Brittberg, Karin KBr karin.brittberg VO 
Budeng,
Ann-Kristin
ABu annkristin.budeng ES 
Börjesson, Cecilia CBö cecilia.borjesson TE
Caldegren Berggren, Susanna SCa susanna.caldegren-berggren ES
Carlson, Lena LCn lena.carlson TE
Dahlström, David DDA david.dahlstrom SA/BET 
Dahlström, Roland RDm roland.dahlstrom SASA/ME
Duveholt, Caroline CDu caroline.duveholt ES
Edefors, Malin MEd malin.edefors VO 
Edén, Sara SEn sara.eden IMSPR 
Edvardsson, Vanessa VEd vanessa.edvardsson NA
Ehn White,
Ragnhild
REh ragnhild.ehn-white IB 
Ek, Rasmus REk rasmus.ek SA/BET 
Eketrä, Ivar IEk ivar.eketra TE 
Eklind, Jan JEd jan.eklind
TE 
Eliasson, Lotta LEl lotta.eliasson ES 
Eriksson,
Ann-Kristine
AEr ann-kristine.eriksson
EHT 
Erlandsson, Björn BEr bjorn.erlandsson  
Florén, Ulrika
UFl ulrika.floren
IB 
Foghammar, Sara SFo sara.foghammar TE 
Folkesson Ekström,
Patrik
PFo patrik.folkesson-ekstrom ES 
Forslund, Maria MFo maria.forslund SASA/ME 
Forsman, Kristian KFn kristian.forsman BA
Fowelin, Kristina KFo kristina.fowelin VO
Frisch, Axel AFr axel.frisch SASA/ME 
Gallardo Alvarez,
Nelson
NGa nelson.gallardo-alvarez SA/BET 
Gars, Line LGa line.gars ES
Georgy, Louis LGe louis.georgy TE 
Gidlund, Eva EGi eva.gidlund  
Goodwin, Philip PGo philip.goodwin BA 
Grapengiesser, Jacob JGr jacob.grapengiesser
BF 
Gårdmo,  Annie
AGå annie.gardmo
SA/BET 
Gärtner, Agneta AGä agneta.gartner EHT 
Hedeberg Johanna JHe johanna.hedeberg GYSÄR 
Hirmas, Erik EHi erik.hirmas Beda
Hultman, Jenny JHn jenny.hultman Beda
Hålberg Gabriella GHå gabriella.halberg SA/BET 
Isaksson, Mattias MIs mattias.isaksson SA/BET
Jacobsson, Frida FJa frida.jacobsson BF
Johansson, Anna
AJo
 anna.johansson2 GYSÄR 
Johansson, Per PJo per.johansson SA/BET 
Johansson, Simon SJo  simon.johansson2 SA/BET 
Johansson, Veronica VJo veronica.johansson IM 
Johnsson, Michael MiJo michael.johnsson BF
Jotic Sandra SJc sandra.jotic SA/BET 
Karlsson, Anna AKa  anna.karlsson ES 
Krafft, Annica AKr annica.krafft IM
Lenhagen, Monika MLe monika.lenhagen NA 
Lif, Helena HLi  helena.lif NA 
Lind, Jan-Erik JLi  jan-erik.lind SA/BET 
Lindberg, Carin CLi  carin.lindberg BF 
Lindberg, Inge ILi inge.lindberg IMSPR 
Lindevy, Charlotte CLy  charlotte.lindevy GYSÄR 
Lindqvist, Karin KLi karin.lindqvist ES 
Lundin, John JLu john.lundin Beda
Lundqvist, Katarina KLu katarina.lundqvist SASA/ME
Lundström, Anneli ALm anneli.lundstrom IB 
Lärjedal, Tommy TLä tommy.larjedal  
Löfström, Ludvig LLö ludvig.lofstrom IM
Lönroth, Malin MLö malin.lonroth ES 
Lööf, Johan JLö johan.loof VO
Magnusson, EvaLotta EMn evalotta.magnusson Beda
Martinez Carlberg,
Linn
LMa linn.martinez-carlberg SA/BET 
Myrseth, Mikael MMy  michael.myrseth SA/BET 
Namazi, Medhi MNa medhi.namazi IMSPR 
Neptun, Monica MNe monica.neptun SA/BET 
Nordström, Jelena JNo  jelena.nordstrom IM 
Norfelt, Stig SNo stig.norfelt SA/BET 
Nyström, Magda MNy magda.nystrom TE 
Nätterdahl, Maria MNä maria.natterdahl SA/BET 
Olausson, Henrik
HOl henrik.olausson SASA/ME 
Olin, Åsa ÅOl asa.olin NA 
Olofsson, Stefan SOl stefan.olofsson TE 
Olsson, Niklas  NOl niklas.olsson@kbss.nu  
Palmblad, Anna APd anna.palmblad IM 
Pehrsson, Richard RPe richard.pehrsson BA 
Peolsson, Linus LPe linus.peolsson SA/BET 
Peterson, Åsa ÅPe asa.peterson
ES 
Petrini, Anna APi anna.petrini Beda 
Petrone, Nicola NPe nichola.petrone TE
Rantzer, Per PRa per.rantzer GYSÄR
Rehnquist, Hanna HRe hanna.rehnquist SA/BET 
Rehnqvist, Jessica JRe jessica.rehnqvist TE 
Reinholdsson, Eva ERe eva.reinholdsson TE 
Rissel, Johan JRi johan.rissel SA/BET 
Rozenblioum, Anna ARo anna.rozenblioum SA/BET 
Rydén, Jens JRy jens.ryden IB 
Sadé, Dan DSa dan.sade VO 
Sandberg, Stefan SSg stefan.sandberg BA 
Sanker, Ewa ESr ewa.sanker ES 
Saxlöv, Helen HSa helen.saxlov TE
Schreiber, Rebecca RSc rebecca.schreiber TE 
Semberg, Annika AS annika.semberg Beda
Simander Fogelberg, Kristina KSi kristina.fogelberg GYSÄR
Sjöstrand, Kristina KSj kristina.mellander-sjostrand IM 
Sloberg, Maj MSl maj.sloberg VO 
Soyka, Anette ASo SA/BET SA/BET
Stark, Ulrika USt ulrika.stark SASA/ME 
Ståhlgren, Helene HSt helene.stahlgren TE 
Sundell Hart, Carina CSu  carina.sundell-hart TE 
Svanå, Anna-Carin ASv anna-carin.svana IB 
Svensson, Anton AnSvn anton.svensson NA 
Söfelde, Annika ASö annika.sofelde TE 
Tabuteau, Tim TTu tim.tabuteau-harrison BA 
Tagesdotter, Anna ATa anna.tagesdotter IMSPR 
Tengberg, Niklas NTe niklas.tengberg  
Tengdahl, Charlotte CTe charlotte.tengdahl TE 
Tengström, Johan JTe johan.tengstrom TE 
Thorén, Monica MTh monica.thoren ES 
Trollefur, Tina TTr tina.trollefur  
Tveita, Tom TTu tom.tveita ES 
Vahtera, Jonas JVa jonas.vahtera SA/BET
Vinberg, Cecilia CVi cecilia.vinberg CVi
Wahlström, Per PWa per.wahlstrom BA 
Wallergård, Anna AWa anna.wallergard NA 
Walton, Ruth RWa ruth.walton IB 
Weiner, Anne AWe anne.weiner ES 
Westerberg, Katharina KWe katharina.westerberg ES 
Wikner, Kerstin KWi kerstin.wikner IM 
Wågestrand, Mona MWå mona.wagestrand MWå 
Wärn, Hanna-Maria HWä hanna-maria.warn HWä
Ölander, Maria MFr maria.fritzon-olander Beda