Rektorer

På dagtid kan det vara svårt att nå rektorerna via telefon. Du når rektorerna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se

Rektor Enhet 1
Cecilia Fossan
0300-83 33 10
cecilia.fossan@kungsbacka.se
Program: NA, VO, Gymnasiesärskolan


Rektor Enhet 2

Caroline Billing
0300-83 33 40
caroline.billing@kungsbacka.se
Program: SA


Rektor Enhet 3

Cecilia Ericsson
0300-83 34 71
cecilia.ericsson@kungsbacka.se
Program: IM, TE


Rektor Enhet 4

Azade Hatami
0300-83 55 52
azade.hatami@kungsbacka.se
Program: BF, ES, IB


Rektor Enhet 5

Erica Ekenmo
0300-83 44 25
erica.ekenmo@kungsbacka.se
Program: BA