Digitalt skapande 1

Kursen Digitalt skapande 1 rör sig i gränslandet mellan konst och teknik. Medan kurserna Medieproduktion 1 och 2 läses på en termin var så sträcker sig Digitalt skapande över hela årskurs 2. Det långsammare tempot gör att fokus hamnar på den egna skapandeprocessen med såväl analoga som digitala verktyg. Bildspråket från årskurs 1 följs upp av skapande och gestaltande uttryck som stop motion-animationer, enklare interaktiv webbdesign, grafisk layout och grundläggande ljudläggning.

Kursen läses tillsammans med Estet-bildeleverna från samma klass.