Film- och TV-produktion 1

Film- och TV-produktion 1 är tillsammans med Fotografisk bild 1 grundstenen i medieinriktningen på Aranäsgymnasiet.  Båda läses som obligatoriska kurser i årskurs 1, som har fokus på visuell kommunikation. I Film- och TV-produktion 1 får du lära dig grunderna i den rörliga bildens grammatik som bildutsnitt, rörelseklipp och andra berättarkomponenter. I kursen ingår också dramaturgi och grundläggande inspelnings- och redigeringsteknik.