Fotografisk bild 1

Fotografisk bild 1 är tillsammans med Film- och TV-produktion 1 grundstenen i medieinriktningen på Aranäsgymnasiet.  Du får lära dig den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel som till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast. Men också hur en känsla, tanke, idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild. Genom tolkning och analys av egna och andras bilder övas medvetenheten om de bilder som omger oss dagligen. Kursen ger grunderna till att utveckla ett personligt bildspråk genom egna fotografier och digital bildbearbetning.