Manus för film och TV

Kursen Manus för film och TV läses i nära samarbete med framför allt Filmproduktion 2 som en del i Aranäsgymnasiets specialinriktning mot filmiska processer. Kursen ger fördjupade kunskaper inom dramaturgi, karaktärsskapande, målgruppsanpassning och andra berättarkomponenter som grundlagts i de tidigare kurserna. Olika genrer och aktuellt utbud inom film och TV analyseras för att leda fram till hur egna idéer och manus kan presenteras och pitchas både skriftligt och muntligt i säljande syfte. Kursen är obligatorisk under åk 3.