Medieproduktion 2

På vårterminen i årskurs 2 tar Medieproduktion 2 över efter Medieproduktion 1. Förutom ett projekt med fokus på information och reklam där yttre ramar i förhållande till målgrupp och medium hanteras, ges också möjlighet till ett individuellt projekt där en skönlitterär text tolkas och gestaltas i valfria medier. Målet är att utveckla det egna berättandet inför filmspecialiseringen i årskurs 3.  

.