Medier, samhälle och kommunikation 1

Medier, samhälle och kommunikation 1 är en till större delen teoretisk mediekurs som sätter in framför allt det som görs i Medieproduktion i ett mediehistoriskt och samhällsvetenskapligt sammanhang. Kursen tar upp mediernas påverkan på det samhälle vi lever i, från nyhetsvärdering till produktplaceringar.

Kursen läses antingen i årskurs 2 eller 3 och kan samläsas över årskurserna.