Medier, information och kommunikation

Inriktningen medier, information och kommunikation ger dig kunskaper om hur medierna fungerar och hur de påverkar samhället och världen. Den ger också kunskap om hur man använder medier för att själv kunna påverka andra.

Inriktningen ger en bra grund för den som vill läsa vidare på universitet och högskola, både för den som vill läsa medieutbildningar som bildjournalistik, filmvetenskap, reklam och medievetenskap – och för den som vill läsa andra samhällsvetenskapliga utbildningar, som juridik, ekonomi och pedagogik.

Utbildningen handlar om hur samhället fungerar och hur medierna länkar ihop olika delar av världen. Den har en bra teoretisk bredd. Men den innehåller inte bara teori; du få får också använda din kreativitet för att förmedla budskap i foto, film, ljud och text. På så sätt utvecklar du både din kreativa förmåga och din förståelse för hur människor påverkas av medierna.

Utmärkande för inriktningen är att skolan inte slutar vid Aranäsgymnasiets ytterdörr. Du får själv ta dig utanför skolan för att t ex söka fakta och intervjua, för att fotografera och filma. Du får också jobba med olika projekt. Det kan handla om att göra fotoutställningar, journalistiska projekt eller att göra reklamkampanjer.

Andra året läser du Medier, samhälle och kommunikation. Du väljer ett av två områden, antingen Text och Bildjournalistik eller Film och Radiojournalistik.

Det tredje året läser alla ett block som heter Makt, medier och världen. Där ingår kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning mot makt och medier. Den kursen samarbetar med Journalistik, reklam och information som handlar om hur man använder medier för att påverka omvärlden. I kursen Medieproduktion får du göra produktioner som riktar sig till världen utanför skolan. I vissa delar samarbetar vi med Amnesty för att göra produktioner om mänskliga rättigheter, t ex om fattigdom, yttrandefrihet och hbtq-frågor.